Forretningsorden for distriktsbestyrelsen i Distrikt 6 under Dansk Ride Forbund

Distrikt 6 er et meget lille distrikt og derfor er DRFs opdeling med et distriktsråd og en distrikts-bestyrelse uegnet. I stedet er alle klubber repræsenteret i distriktsbestyrelsen efter nedenstående forretningsorden.

Distrikt 6 følger ”Forretningsorden for Dansk Ride Forbunds distrikter” med nedenstående tillæg:

Bestyrelsessammensætning

Bestyrelse består af formand, kasserer og sekretær, samt én distriktsrepræsentant fra hver klub.

Formand, kasserer og sekretær vælges ved årsmødet for 2 år ad gangen, formand og sekretær lige år og kasserer ulige år.
Derudover vælges én suppleant for de valgte bestyrelsesposter. Suppleanten vælges for ét år ad gangen.

Vælges en distriktsrepræsentant fra en klub til formand, kasserer eller sekretær, vælger klubben en ny distriktsrepræsentant til bestyrelsen.

Ved valg til distriktsbestyrelsen har klubberne stemmeret i forhold til klubbernes medlemstal (jvf. DRFs vedtægter § 9)

Kandidater skal meddeles til den siddende formand senest 14 dag før årsmøde/generalforsamling.

Bestyrelsen udpeger stævneansvarlig(e) for dressur og springning.

Der kan nedsættes udvalg efter behov.

Møder

Der afholdes 4-6 distriktsbestyrelsesmøder pr. år, samt et årsmøde/generalforsamling.  

Til distriktsbestyrelsesmøder kan hver klub deltage med 2 personer, men det er kun bestyrelsesmedlemmer, der har stemmeret.

Bestyrelsesmedlemmer kan give fuldmagt til en anden person fra klubben.

Alle beslutninger i distriktsbestyrelsen træffes ved simpelt flertal. Står stemmerne lige er formandens stemme afgørende.

Årsmøde/generalforsamling afholdes hvert år i marts-april med valg til bestyrelsen.

Der afholdes ikke distriktsrådsmøder.

 

Forretningsorden vedtaget på distriktsbestyrelsesmødet den 6. december 2022

                                                                                         

Arrangementer

Klubstævne med E-klasser og NBKR-cuppen
Lør den 25. mar 2023
Tilmeldingsfrist: 15-03-2023
VNKR C / D / E Dressur og Springstævne
Fre den 14. apr 2023
Tilmeldingsfrist: 06-04-2023
D-kombistævne NLR
Lør den 29. apr 2023
Tilmeldingsfrist: 11-04-2023
C-stævne i dressur
Lør den 20. maj 2023
Tilmeldingsfrist: 10-05-2023

DRFGo logo

Equipe logo

Gå til toppen