GENERELLE BESTEMMELSER FOR C- og D-STÆVNER
I DISTRIKT BORNHOLM I 2018/19

(Bestemmelserne er revideret den 10. januar 2018 og gældende fra 1. marts 2018)

DRF's seneste reglement og distriktets generelle bestemmelser er gældende, hvor intet andet er anført i propositionerne.

C- og D-stævnerne er åbne for alle medlemmer af DRF. 
Mesterskaber er kun åbne for medlemmer af klubber under Distrikt Bornholm.

Anmeldelser foretages så vidt muligt via DRF Go! . Alternativt kan anmeldelsen skrives på DRF's anmeldelsesblanketter som findes docher (skriv i de grå felter) og sendes pr. mail til den arrangerende klub.
Ikke korrekt udfyldte anmeldelser returneres. Anmeldelser, der kommer for sent, regnes for efteranmeldelser og afregnes som sådanne. Anmeldelser via FB, Messenger, SMS eller lignende er ugyldige.

Bemærk: Ved anmeldelse pr. mail til D- og C-stævner opkræves et gebyr på kr. 30,-, som sammen med anmeldelsesgebyret skal være overført inden anmeldelsesfristens udløb.

Klubbernes kontonumre (benyttes ved tilmelding pr. mail):

MBR    0650 6280 710 650 VNKR    0650 8479 909 882
NLR    0659 0807 740 458 NEXØ    0654 6282 721 897
NBKR  0650 8975 305 792 ØMKR    6962 0060 080 291

 

STARTGEBYRER       

C-KLASSER
Dressur

C-KLASSER Spring*

C-KLASSER
Spring i metode B0

D-KLASSER
Alle
Hest Pony Hest Pony                   Hest Pony
110 90 80 60 50 80 80

*Bemærk: For C-springklasser gælder, at der ved tilmelding udover startgebyret også skal betales et C-spring-gebyr.
Gebyret er på 30 kr. pr. start. Ved tilmelding på GO sker betalingen ved, at man under ”Ydelser” vælger C-stævne gebyr og angiver antal svarede til ekvipagens starter i C-klasser.
Ved tilmelding på anmeldelsesblanket indbetales C-spring gebyret sammen med startgebyret.

 

Dotering heste
(Gældende ved mindre end 15 starter i klassen)
  SPRING  
  Dotering ponyer
(Gældende ved mindre end 15 starter i klassen)
  SPRING  
 
C-stævne Placering       C-stævne Placering    
Klasser 1 2 3 4   Klasser 1 2 3 4
LB 160 130 100 80   LB 80 60 60 60
LA 220 170 130 80   LA 120 100 70 60
MB 280 220 160 110   MB 140 110 80 60
                     
DRESSUR       DRESSUR    
C-stævne Placering       C-stævne Placering    
Klasser 1 2 3 4   Klasser 1 2 3 4
Alle klasser 120 100 80 50   Alle klasser 100 80 60 40

 

Hestens/ponyens ydeevne (antal starter ved stævnet)
Se Fællesbestemmelserne pkt. 13, dressurreglementets pkt. 213 og springreglementets pkt. 313.

Særligt ved få startende i C-klasser:
Dressur: Ved kun 2 startende ekvipager i en dressurklasse bortfalder dotering og startgebyret reduceres til D-klasse niveau.
Spring: Ved kun 2 startende ekvipager i en springklasse ændres klassen til metode B0, og dermed reduceret startgebyr og ingen dotering.

Ved C- og D-stævner forbeholder klubberne sig ret til at sammenlægge eller aflyse klasser med for få tilmeldinger.

Efteranmeldelsesfrist
Dressur: Senest torsdag kl 18 i ugen op til stævnet og kun hvis tidsplanen tillader det. Efter torsdag kun, hvis der er plads.
Spring: 1/2 time før programmæssig start og kun hvis tidsplanen tillader det.

Frameldingsfrist
Dressur: Senest torsdagen kl. 18 før stævnet.
Spring: Senest kl. 18 dagen før klassens start.

Framelding efter frameldingsfristens udløb, udløser ikke indskud retur, uanset årsag.
Såfremt man af en eller anden grund IKKE har betalt sit indskud inden stævnedagen, gælder samme regler.
Den eneste gyldige grund for at få 50% af startgebyret retur efter anmeldelsesfristens udløb og inden frameldingsfristens udløb er sygdom hos hest eller rytter. (Jf. DRFs reglement pkt. 265.4-6 og 365.4-6)

Tidsplan
Tidsplanen offentliggøres senest kl. 20 dagen før klassens afvikling. Det er rytterens eget ansvar at holde sig orienteret om sit starttidspunkt.
Trækkerklasser: Trækkere under 18 år skal være iført ridehjelm/sikkerhedshjelm.
Ponyen må KUN trækkes med træktov fastgjort i deltatøjle/longeringsclips.

Krævede dokumenter (Fælles Bestemmelser pkt. 16)
Gyldig vaccinationsattest og hestepas skal kunne forevises til alle stævner.
Ved D-stævner/klasser kræves ABC- eller D-rytterlicens.
Ved C-stævner/klasser kræves konkurrence-hesteregistrering, ABC-rytterlicens og for ponyer, skal ponymål være påført hestepasset.
Konkurrence-hesteregistrering, evt. ponymåling og rytterlicens betales og registreres på DRF Go. Rytterlicens fornys årligt og skal være betalt inden første stævnestart.
TD og klub laver stikprøvekontrol af ovenstående.

Øvrigt
Hvis man ved start ved, at man ikke kan deltage i en evt. præmieoverrækkelse, skal man meddele dette til den arrangerende klub, så en stedfortræder kan modtage præmien. Hvis det ikke bliver meddelt, tilfalder præmien klubben.

Arrangerende klub hæfter ikke for ulykkestilfælde eller sygdom hos ryttere, hestepassere eller heste/ponyer under stævnet eller under kørsel til og fra stævnet, tilsvarende gælder for tyveri.

Alle vandrepokaler skal afleveres til den arrangerende klub i indgraveret stand senest 14 dage før stævnet.

Kalender

pokaler

DISTRIKTSMESTERSKABER

Se bestemmelserne her

Arrangementer

NEXØ's D/C stævne i dressur
Lør den 11. jul 2020
Tilmeldingsfrist: 01-07-2020
Militarystævne
Søn den 19. jul 2020
Tilmeldingsfrist: 13-07-2020
NEXØ's D/C stævne i spring
Lør den 25. jul 2020
Tilmeldingsfrist: 15-07-2020

Tryk på logo for at se resultatet af Cuppen

bornholmsbrand

Gå til toppen