GENERELLE BESTEMMELSER FOR C- D- og E-STÆVNER I 2016/17

(Bestemmelserne er revideret den 8. januar 2016)

Hvis ikke andet er anført i propositionerne, er distriktets generelle bestemmelser gældende.

DRF's seneste reglement med rettelser er gældende, hvor andet ikke er anført.

Mesterskaber er kun åbne for medlemmer af klubber under Distrikt 6. C- og D-stævner er åbne for alle. E-stævner kun for op til 9 klubber, men kan også kun være åbent for den arrangerende klub.

Anmeldelser så vidt muligt via DRF Go!  eller skrives på DRF's anmeldelsesblanketter findes docher (skriv i de grå felter) og sendes pr. mail til den arrangerende klub.
Fra 1. marts 2016 returneres anmeldelser, hvis de IKKE er korrekt udfyldte. Anmeldelser, der kommer for sent, regnes for efteranmeldelser og afregnes som sådanne. Anmeldelser via FB, Messenger, SMS eller lign. er ugyldige.
Ved anmeldelse pr mail skal indskuddet være overført inden anmeldelsesfristens udløb.

Klubbernes kontonumre (kan også benyttes ved almindelig tilmelding):

MBR    0650 6280 710 650 VNKR    0657 8479 909 882
NLR    0659 0807 740 458 NEXØ    1551 4422 218 440
NBKR  0650 8975 305 792 ØMKR    6962 0060 080 291

Klubberne forbeholder sig ret til at sammenlægge eller aflyse klasser med for få tilmeldinger.

STARTGEBYRER C-KLASSER D-KLASSER+ B0+E-KLASSER
  Hest Pony Hest Pony
Anmeldelsesgebyr 100 80 70 70
Administrationsgebyr 25 25 25 25
Startgebyr 75 55 45 45

 

Dotering heste       Dotering ponyer    
SPRING       SPRING    
C-stævne Placering       C-stævne Placering    
Klasser 1 2 3 4   Klasser 1 2 3 4
LB 150 120 90 75   LB 80 60 55 55
LA 210 160 120 80   LA 110 90 60 55
MB 260 210 150 100   MB 180 100 80 60
                     
DRESSUR       DRESSUR    
C-stævne Placering       C-stævne Placering    
Klasser 1 2 3 4   Klasser 1 2 3 4
Alle klasser 120 100 80 50   Alle klasser 100 80 60 40

 

Hvis man ved start ved, at man ikke kan deltage i en evt. præmieoverrækkelse, skal man meddele dette til den arrangerende klub, så kan en stedfortræder modtage præmien. Hvis det ikke bliver meddelt, tilfalder præmien klubben.

Efteranmeldelser

Dressur: Hvis tidsplanen tillader det. Dressur efteranmeldelser er mod dobbelt gebyr.

Spring: 1/2 time før og kun hvis tidsplanen tillader det. Spring efteranmeldelser er mod alm gebyr + 50 %.

Hestepas med konkurrenceregistrering, rytterlicens og vaccinationsattest skal fremvises på forlangende. Ved D- og E-stævner samt ikke pointgivende klasser til C-stævner er kun vaccinationsattest nødvendig.
Kræves rytterlicens skal denne være betalt inden første stævne start i et kalenderår. TD og klub kan lave stikprøvekontrol.

E- og D-stævner: En hest/pony må have 4 starter pr. dag, så længe ingen starter er over sværhedsgrad 0 (dog kun 2 starter pr. dag med samme rytter). I bedømmelsesklasser (”sløjfeklasser”), hvori der ikke indgår en gradueret placeringsrækkefølge, må samme ekvipage starte 2 gange pr. klasse, dette skal dog angives i propositionerne.

C-stævner: En hest/pony må max. 2 starter pr. dag og ingen hest/pony må starte mere end én gang i hver klasse ved samme stævne (voltigering undtaget). Ved B-stævner max. 1 start pr. dag og ved C-stævner og højere: En hest/pony må kun rides af én rytter pr. disciplin pr. stævnedag (voltigering undtaget). Dette gælder ikke ved start uden for konkurrence.
Hvis hesten/ponyen kun skal gå D-klasser, er reglen om 1 rytter pr. stævnedag ikke gældende.
Uanset disciplin må hesten/ponyen max. starte 7 gange pr. uge.

Framelding i dressur: Senest torsdag kl. 18 før stævnet.

Framelding i spring: Senest kl. 18 dagen før klassens start.

Framelding efter frameldingsfristens udløb, udløser ikke indskud retur, uanset årsag.
Såfremt man af en eller anden grund IKKE har betalt sit indskud inden stævnedagen, gælder samme regler.
Den eneste gyldige grund er sygdom hos hest eller rytter. (DRF alm best.265.4-6 og 365.4-6

Trækkerklasser: Trækkeren skal være iført ridehjelm/sikkerhedshjelm, og ponyen må KUN trækkes med træktov fastgjort i deltatøjle/longeringsclips.
 
Arrangerende klub hæfter ikke for ulykkestilfælde eller sygdom hos ryttere, hestepassere eller heste/ponyer under stævnet eller under kørsel til og fra stævnet, tilsvarende gælder for tyveri.
 
Alle vandrepokaler skal afleveres til den arrangerende klub senest 14 dage før stævnet.

 

 

Kalender

Arrangementer

Militarystævne
Lør den 13. jun 2020
Tilmeldingsfrist: 10-06-2020
Dressur C / D
Lør den 20. jun 2020
Tilmeldingsfrist: 13-06-2020
NEXØ's D/C stævne i dressur
Lør den 11. jul 2020
Tilmeldingsfrist: 01-07-2020
NEXØ's D/C stævne i spring
Lør den 25. jul 2020
Tilmeldingsfrist: 15-07-2020

Tryk på logo for at se resultatet af Cuppen

bornholmsbrand

Gå til toppen